NAŠE POSLANSTVO

SPIKE ešportna agencija deluje v samem epicentru ešportne niše, ki se šele razvija in je v primerjavi s tradicionalnim športom še daleč od zrelosti. Če upoštevamo starost igričarske branže, njenih gledalcev, organizatorjev in še posebej igralcev, je ešport še vedno mlada panoga z ogromno prostora za izboljšave.

Vsi ešportni akterji morajo postoriti še precej, da zagotovijo enake pogoje za vse igralce in ekipe ter vzpostavijo jasen okvir pravil, ki bodo služila kot temelji za celotno industrijo ešporta.

Pri SPIKE ešportni agenciji bi radi aktivno prispevali k gradnji globalnega ešportnega ekosistema. Svoje poslanstvo vidimo v podpori profesionalnim gamerjem pri dogovarjanju z ekipami in sponzorji. Gamerji so po eni strani ključni deležniki industrije, po drugi strani pa šibkejša stranka, ko gre za pogajanja z ekipami in sponzorji.

Če si želimo zdrav ekosistem, moramo poskrbeti, da igralci dobijo pravičen delež pogače ter da jih drugi vpleteni ne zvabijo v škodljiva pravna in poslovna razmerja, ki bi lahko zavirala njihove kariere.

Takšen “bottom-up” pristop bo na dolgi rok znatno pripomogel k trdnim temeljem za industrijo ešporta. Cilj je jasen: transparenten, pravičen, trajnosten in dobičkonosen ešportni ekosistem. Pa še ena naša skrita želja: Ešport na Olimpijadi!

NAŠA GLAVNA NAČELA

Popolnoma smo osredotočeni na svoje stranke

Aktivno prispevamo k grajenju trdnih temeljev ešportnega ekosistema

Promoviramo transparentnost, pravičnost in odprtost

Smo ambasadorji integritete v vsakem poslovnem in pravnem razmerju

S svojimi strankami gradimo dolgoročne odnose

Konsistentno ustvarjamo avtentične, pomenljive zgodbe, ki so vključujoče in se dotaknejo gledalcev na vseh stičnih točkah